O mnie

Cześć wszystkim, witam na mojej stronie będącej jednocześnie formą CV.

Doświadczenie zawodowe

Development Team Leader

od września 2015
ITMation S.A.

Projekt był dużym systemem webowym zaimplementowanym w Django 1.4 z wykorzystaniem m. in. technologii JavaScript, AJAX, Elasticsearch, Haystack i Celery. Podstawowymi modułami były: system zarządzania treścią w formie sklepu internetowego, płatności oraz generowanie specyficznych danych na życzenie klienta. Kod był uprzednio rozwijany przez inną firmę przez kilka lat, a sam system działał na bieżąco w internecie.

Do moich obowiązków należało projektowanie nowych modułów, modyfikacje już istniejących części, szeroko rozumiane prowadzenie projektowe oraz ogólnie implementacja aplikacji internetowej. Jednym z głównych przeprowadzonych zadań było pozbycie się długu technologicznego i przejście na najnowszą wersję (1.9) głównego frameworka przy ciągłej współpracy i w kontakcie z klientem oraz działem pomocy technicznej zlecającym na bieżąco nowe zadania.

Kierownik Działu Praktyk Studenckich

od kwietnia 2016
ITMation S.A.,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawdowa im. Witelona w Legnicy

Projekt polegał na przeprowadzeniu praktyk dla studentów informatyki II i III roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy we współpracy z ITMation S.A. Pierwszym etapem było zaprojektowanie zadania dla chętnych, aby wyłonić kandydatów z najlepszymi predyspozycjami, a następnie przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z autorami wszystkich zgłoszonych prac. Wyłoniono pięciu najlepszych studentów.

W ramach projektu przedstawiano studentom praktyczne i teoretyczne zagadnienia związane z projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania. Zadaniem projektowym było stworzenie aplikacji webowej (wybrano język PHP i framework Laravel 5) z wykorzystaniem zewnętrznych API, baz danych, JavaScriptu i technologii AJAX, Bootstrapa, języka stylów Sass oraz dobrych praktyk programistycznych.

Do moich obowiązków należała rekrutacja, rozmowy kwalifikacyjne, prowadzenie projektu, tłumaczenie, wyjaśnianie i przedstawianie technologii webowych oraz narzędzi programistycznych oraz code review.

konsultatnt ds. systemów IT

od lipca 2016
ITMdevlabs sp z o.o.

Full Stack Developer

październik 2014 - sierpień 2015
rocketlines.com

Pracowałem w kilkuosobowych zespołach programistów przy trzech projektach: dwóch sklepach internetowych oraz platformie informacyjnej. We wszystkich implementowano kod w PHP z frameworkiem Laravel 4 lub Laravel 5; dodatkowo wykorzystywano jQuery i backbone.js oraz HTML5, CSS3 i Sass. W firmie wykorzystywano metodologię Scrum i programowanie zwinne.

Do moich obowiązków należało przede wszystkim implementowanie nowych oraz rozszerzanie dotychczasowych funkcjonalności w projektowych aplikacjach.

automatyk - praktykant/stażysta

okresy wakacyjne 2013 i 2014
Logicon Automatyka Przemysłowa

Praca ta była realizacją praktyki zawodowej wymaganej przez uczelnię. Do moich obowiązków należało projektowanie systemów automatyki, programowanie sterowników przemysłowych PLC, projektowanie i tłumaczenie paneli HMI i systemów SCADA oraz prace związane z montażem, podłączaniem i konserwacją czujników, sterowników oraz innych elementów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i pneumatycznych.

Przebieg edukacji

studia stacjonarne II stopnia - magisterskie

luty 2015 - lipiec 2016
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki,
Automatyka i Robotyka, Technologie informacyjne w systemach automatyki

Dzienne studia magisterskie obejmowały przecinające się zagadnienia z automatyki, robotyki i informatyki: między innymi teorię i metody optymalizacji, teorię sterowania, modelowanie i identyfikację, algorytmy wspomagania decyzji, algorytmy rozmyte i ewolucyjne, rozproszone i obiektowe bazy danych, zarządzanie zasobami w systemach informatycznych, programowanie systemów moblinych oraz sterowanie produkcją, magazynowaniem i transportem.

Moja praca dyplomowa (promotorem był dr inż. Tomasz Janiczek) pod tytułem Analiza zarządzania jakością produkcji za pomocą bazodanowego systemu agregującego opinie dotyczyła badania technik programowania aplikacji internetowych w celu wydobywania i zbierania informacji od klientów dla poprawienia jakości produkcji.

Studia ukończyłem z oceną bardzo dobrą.

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie

wrzesień 2011 - styczeń 2015
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki,
Automatyka i Robotyka, Systemy informatyczne w automatyce

Dzienne studia inżynierskie obejmowały przecinające się zagadnienia z automatyki, robotyki, elektroniki i informatyki: między innymi podstawy programowania strukturalnego i obiektowego, modelowanie układów dynamicznych, elektrotechnikę, elektronikę, technikę mikroprocesorową, relacyjne bazy danych, robotykę, telekomunikację, sieci komputerowe i przemysłowe, systemy operacyjne, urządzenia przemysłowe, programowanie sterowników PLC, metody numeryczne oraz przetwarzanie obrazów i sygnałów.

Moja praca inżynierska (promotorem był dr inż. Krzysztof Halawa) pod tytułem Wizualizacja i zarządzanie zautomatyzowanym procesem produkcyjnym z wykorzystaniem baz danych, technologii webowych oraz platformy Raspberry Pi dotyczyła zaprojektowania i stworzenia systemu bazodanowego z graficznym interfejsem łączącego się z urządzeniami elektronicznymi.

Studia ukończyłem z oceną bardzo dobrą.

szkoła średnia

wrzesień 2008 - czerwiec 2011
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

Uczęszczałem do klasy o profilu matematyczno-informatycznym (klasa "E") z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i technologii informacyjnych. Zdałem maturę rozszerzoną z matematyki, fizyki, języka angielskiego i języka polskiego.

Projekty

Przeglądarka magazynu Piwowar - webowa aplikacja pozwalająca na wyszukanie interesującego nas artykułu z magazynu Piwowar po tytule, nazwisku autora, sekcji w magazynie lub słowach kluczowych; wykorzystano framework AngularJS
Browar domowy - webowa aplikacja pozwalająca na wyświetlanie listy domowych warek (pobieranych w formacie JSON) z opcjami sortowania, filtrowania oraz pokazywania szczegółów; wykorzystano framework backbone.js
PolishCarbon - dodatkowa klasa PHP pozwalająca na użycie poprawnych form polskiej odmian rzeczowników w bibliotece Carbon
pwr/awd - webowa aplikacja realizująca system decyzyjny pomagający w wyborze prezentu dla bliskiej osoby; wykorzystano framework Laravel 5, bibliotekę jQuery, Allegro API oraz język Prolog; opracowano na kurs Algorytmy wspomagania decyzji na II semestrze studiów magisterskich
pwr/opt - webowa aplikacja rozwiązująca problem liniowego programowania całkowitoliczbowego metodą podziału i ograniczeń; wykorzystano framework backbone.js; opracowano na kurs Teoria i metody optymalizacji na I semestrze studiów magisterskich
pwr/pamsi - aplikacja/gra będąca wariacją popularnego Pacmana; wykorzystano język C# i Windows Presentation Foundation; opracowano na kurs Projektowanie algorytmów i metody sztucznej inteligencji na IV semestrze studiów inżynierskich (kod z 2013 roku, więc może trochę boleć)
pwr/spmit - webowa aplikacja rozwiązująca problem optymalizacji zarządzania produkcją w browarze w kierunku minimalizacji czasu, w którym zbiorniki fermentacyjne są puste; wykorzystano framework Laravel 5, bibliotekę jQuery oraz algorytmy ewolucyjne dostarczone przez oprogramowanie MATLAB; opracowano na kurs Sterowanie produkcją, magazynowaniem i transportem na III semestrze studiów magisterskich